Općinski odbor Mladeži HDZ BiH Vitez održao 10. redovitu sjednicu

Općinski odbor Mladeži HDZ BiH Vitez održao je 10. redovitu sjednicu, a prvu u 2018. godini.

 

Na početku sjednice u Općinski odbor kooptirani su Toni Križanović i Bojana Dimitrijević, a nakon toga članovi OO M HDZ BiH raspravljali su i o izvješću o radu Odbora za 2017. godinu. Izraženo je zadovoljstvo stanjem u organizaciji, a posebno je apostrfirana otvorenost Mladeži u Vitezu za sve nove članice i članove, te nove ideje i projekte.

Također, definiran je okvirni plan rada za 2018. godinu. Nazočni vijećnici informirali su OO M HDZ BiH Vitez o aktivnostima kada je u pitanju rad Općinskoga vijeća s posebnim naglaskom na aktivnosti u procesu donošenja Proračuna općine Vitez za 2018. godinu.

Kao najznačajnije aktivnosti koje uskoro slijede za OO M HDZ BiH Vitez, a otvorene su za sve zainteresirane su promocija knjige „Druga strana rata“ (Dom HKD Napredak Vitez, petak 2. veljače od 19.00), edukacija „Javni nastupi“ i „Dani otvorenih vrata“ o čemu će javnost biti detaljno i blagovremeno informirana.