Boris Marjanović: Vitez je prepoznatljiv po uspješnim sportašima, njihov rad ćemo i dalje pomagati

Vitez ima dugu tradiciju bavljenja sportom i prepoznatljiv je po velikom broju uspješnih sportskih kolektiva i pojedinaca. HDZ BiH je prepoznao i u ranije periodu potrebe sporta, inicirao gradnju Gradske sportske dvorane i rekonstrukciju Gradskog nogometnog stadiona i naravno, ta ulaganja su pretpostavka daljnjeg razvoja sportskih kolektiva. Na tome ćemo intenzivno raditi i u daljnjem periodu, pomagati razvoj sporta u Vitezu jer svako dijete koje je u sportu i kulturu znači jedno dijete manje na ulici i sklono delikvenciji.