Ljiljana Pranjković-Kovač (HDZ BiH): „Proširenje kapaciteta vrtića, gradnja jaslica i prihvatljive cijene vrtića naš su prioritet i zajedničkim snagama to ćemo i realizirati“

„Uskladiti predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje onakvo kakvo je u državama članicama Europske unije“

Formalno obrazovanje ne samo u Bosni i Hercegovini nego i globalno, često ne može pratiti brzinu zahtjeva tržišta rada. Stalne i brze promjene na tržištu rada traže i odgovarajuće promjene u sektoru obrazovanja u smislu stalne nadogradnje znanja, vještina i kompetencija radne snage koju poslodavac zahtjeva. Reformu obrazovanja bi trebalo provesti uvođenjem ključnih kompetencija u sve razine obrazovanja, od predškolskog do visokog, izradom i primjenom novih nastavnih planova i programa baziranih na ishodima učenja. Da bismo kreirali novu reformu obrazovanja, moramo prije svega, obučiti učitelje/odgojitelje na svim razinama obrazovanja te uvesti više zajedničkog rada i rada na projektima kao i praktičnog rada. Sve to, približit će naše obrazovanje, onome kakvo imaju razvijene zemlje, odnosno članice Europske unije. Nažalost, trenutno je veliki broj obrazovnog kadra bez riješenog statusa, što je nedopustivo i hitno se mora mijenjati. Mnoge mlade odgajateljice i odgajatelji, učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, nemaju riješen status, odnosno ugovor na neodređeno vrijeme što uvelike otežava zasnivanje novih obitelji i planiranje budućnosti na ovim prostorima. Kroz rad Sabora ŽSB te nadležnog ministarstva Znanosti, obrazovanja, mladih, kulture i sporta moramo iznaći rješenje da se status mladog nastavnog kadra riješi, a to će u konačnici dovesti da mladi ostaju u našem Vitezu i Središnjoj Bosni.

„Cijene boravka u vrtićima u našoj županiji moraju biti pristupačne svima, najsretnije rješenje je da se iznađu sredstva iz Federalnog proračuna i vrtići budu besplatni“

Unatoč velikoj, svjetskoj gospodarskoj krizi, poskupljenjima gotovo svih energenata, životnih namirnica, cijene boravka u vrtićima na području naše županije ne smiju biti nepristupačne „običnom“ čovjeku. Cijene vrtića u najmanju ruku moraju ostati iste, a najsretnije rješenje je da pohađanje vrtića bude u potpunosti besplatno. Vjerujem da se iz proračuna, kako općinskih, županijskog i Federalnog, kao i aplikacijama na razne projekte, sredstva za najniže moguće ili besplatne cijene vrtića u budućnosti mogu pronaći.

„Proširenje kapaciteta našeg vrtića i gradnju jaslica moramo staviti kao prioritetni projekt i vjerujem u realizaciju toga već u narednih godinu do dvije dana“

Projekt proširenja kapaciteta vrtića i gradnju jaslica potenciram u svim razgovorima sa onima koji nam mogu pomoći u njegovoj realizaciji. To činim iz razloga jer bi gradnja jaslica dala mladima sigurnost i perspektivu za život u našemu Vitezu, a za ovako značajan projekt, iznos od otprilike 350 tisuća KM nije veliki, a naporom svih, mene kao ravnateljice, Općine Vitez kao osnivača, nadležnog ministarstva i drugih ljudi i tvrtki koje su spremne pomoći, uvjerena sam da u narednih godinu do dvije dana mi taj projekt možemo i realizirati i ne sumnjam da će tako i biti. Zadovoljni roditelji, a pogotovo dječica, moraju biti prioritet u radu svih odgojno obrazovnih ustanova, viteški vrtić na čijem sam čelu to zasigurno jeste i postavljeni su temelji da to i bude u godinama pred nama.