VITEZ: U protekle četiri godine uređeni projekti vrijedni nekoliko milijuna KM

Općina Vitez je u posljednjem mandatnom razdoblju pod vodstvom aktualne općinske uprave realizirala brojne projekte koji su za Vitežanke i Vitežane prioritetni, a radi se o projektima putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacijskog sustava, energetske učinkovitosti i drugih koji su unaprijedili svakodnevni život u našem Vitezu.

Svjesni da je pred nama još mnogo posla, da ima mnoštvo projekata čiju realizaciju naši sugrađani s pravom očekuju, upravo iz odgovornosti prema Vama predstavljamo najznačajnije što je u posljednje četiri godine u Vitezu urađeno na inicijativu dužnosnika HDZ-a BiH u zajedništvu sa stanovnicima Viteza.

GRADNJA MOST PREKO RIJEKE LAŠVE I POVEZIVANJE CENTRA S POSLOVNOM ZONOM

Kao najznačajniju investiciju, generacijski i više milijunski projekt valja istaknuti izgradnju mosta na rijeci Lašvi koji povezuje urbani dio grada s Poslovnim centrom 96 uz prateću putne infrastrukture, kružni tok kod autobusnog kolodvora i 460 metara pristupnog puta te više od 1000 metara nove prometnice u Poslovnom centru. Ova investicija učinit će da središte Viteza ima bolju prometnu povezanost s magistralnom cestom i novom brzom cestom te samim time bude atraktivnije za daljnja ulaganja i razvoj jer nam je stalo da središte Viteza zablista novim sjajem s uređenim prometnicama, zgradama, parkova i svakim drugim sadržajem koji će jamčiti kvalitetan život stanovnika Viteza.

Most na rijeci Lašvi širok je 11,5 metara s dvije uzdignute pješačke staze i pocinčanom ogradom te modernom LED rasvjetom. Duž cijele nove prometnice napravljene su široke i moderne pješačke staze,  a sve će biti osvijetljeno najsuvremenijom tehnologijom koja jamči dobru svjetlost, dugotrajnost i prihvatljivu cijenu održavanja. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi više od 1 600 000 KM te predstavlja jedan od najvećih kapitalnih projekata u Vitezu.

UREĐENJE SREDIŠTA GRADA, VRAĆANJE ŽIVOTA U GRAD

HDZ BiH se zalaže za uredno i moderno središte grada koje će stanovnicima pružati sve potrebite javne usluge kroz općinski organ uprave, općinske javne ustanove i poduzeća te ustanove višega reda. S time u vezi na inicijativu HDZ-a BiH generirani su projekti koji lagano mijenjaju vizuru urbanog dijela naše općine što ćemo nastaviti u budućnosti. Projekt izgradnje mosta, kružnog toga i novih pristupnih cesta o čemu je ranije pisano dat će urbanom dijelu grada novu dimenziju kada je u pitanu atraktivnost za ulaganje i investiciju, a u protekle četiri godine generirali smo ili podržali sljedeće projekte:

  • Toplifikacija i uređenje zgrade Hrvatskog doma i prostora oko zggrade
  • Toplifikacija i uređenje Srednje škole Vitez i pripadajuće školske dvorane
  • Toplifikacija i uređenje četiri zgrade kolektivnog stanovanja
  • Rekonstrukcija više od deset krovišta zgrada kolektivnog stanovanja
  • Uređenje dječjih igrališta kod autobusnog kolodvora i iza Konzuma
  • Rekonstrukcija nogostupa u ulici Kulina bana, stepeništa i nekoliko pješačkih staza

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLE I VRTIĆ – izdvojeno gotovo 300 000 KM

Kako bi naši najmlađi imali kvalitetne uvjete za predškolski odgoj i obrazovanje u srednjim i osnovnih školama Općina Vitez je u posljednje četiri godine promijenila sliku škola i vrtića u Vitezu uloživši 277 500 KM u kapitalne projekte u ovoj oblasti. Sredstva su uložena u projekte utopljivanija, rekonstrukciju kanalizacijskih i vodovodnih instalacija, te rekonstrukciju toaleta školskih zgrada i zgrade vrtića.

Na zgradi Osnovne škole Bila izvršena je termoizolacija vanjskih zidova – postavljanje toplotne fasade, djelomična zamjena dotrajale unutarnje stolarije, te sanacija dijela krovišta.

Radovi realizirani na objektu Srednje škole Vitez imaju višestruki značaj: poboljšanje uvjeta za boravak djece, rješenje problema efikasnijeg zagrijavanja, smanjenje potrošnje energije i racionalizacija troškova.

Na zgradi JU Dječji vrtić Vitez izvršena je sanacija dijela krovišta, te termoizolacija vanjskih zidova, urađena je adaptacija u unutrašnjosti toaleta, izmijenjene su sanitarije i vrata, obojeni zidovi, te popravljeni stropovi toaleta.

Ovim ulaganjima Općina Vitez poduzima niz mjera kojima nastoji održati i unaprijediti kvalitetu školskih i predškolskih institucija. Zahvaljujući Općini Vitez, škole su dobile opremu: prijenosna računala, projektore i pisače.

IZRAĐEN PROJEKT KANALIZACIJSKOG SUSTAVA I POKRENUTO ZANAVLJANJE MREŽE, UREĐENA KORITA RIJEKA I POTOKA, NAPRAVLJENI POTPORNI ZIDOVI

Kanalizacijski sustav na području općine Vitez izgrađen je prije 40 godina kada je u ovoj općini živio znatno manji broj stanovnika. Danas, kanalizacijske cijevi ne mogu primiti veće količine oborinskih i otpadnih voda, što predstavlja velike probleme mnogim stanovnicima Viteza te smo izradili sveobuhvatan projekt kanalizacijskog sustava.

U posljednje četiri godine u kanalizacijski sustav je uloženo 520 000 KM, a najveći dio ulaganja bio je u središtu grada, kao i okolnim naseljima Kruščica, Jardol i drugi. Također, uređena su i korita rijeka i potoka, a napravljeno je nekoliko prioritetnih potpornih zidova na Gradini, u Gačicama i Zaselju.

PROŠIRENA MREŽA JAVNE RASVJETE, DIO OBNOVLJEN LED RASVJETNIM TIJELIMA

Želimo da svaki javni put u Vitezu bude osvijetljen na moderan i prikladan način te je s time u vezi jedan od prioriteta politike HDZ-a BiH rekonstrukcija javne rasvjete što treba rezultirati boljom rasvjetom, prihvatljivom cijenom održavanja i dugotrajnosti postavljenih tijela. Javna rasvjeta treba doprinijeti većoj društvenoj i prometnoj sigurnosti. U protekle četiri godine u javnu rasvjetu, za rekonstrukciju, održavanje i širenje mreže potrošeno je 499 763 KM, a vremenu pred nama planiramo gradsko jezgro u potpunosti prebaciti na LED tehnologiju te urediti rasvjetne stupove kako bi imali unificiranu rasvjetu.

PUTNA INFRASTRUKTURA – U ČETIRI GODINE 2 MILIJUNA KM ZA PUTOVE U VITEZU

Na širem području općine Vitez nastavljeno je uređenje postojećih i izgradnja niza novih prometnica. Gotovo sve mjesne zajednice dobile su bolje i ove putove, a s ovim projektom valja nastaviti jer u našim mjesnim zajednicama ima nedovršenog posla, te smo snažno opredijeljeni u narednom razdoblju, sa našim sugrađanima, nastaviti s ulaganjima u putnu infrastrukturu.

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH SUSTAVA

Tijekom posljednje četiri godine na polju vodoopskrbe uloženo je gotovo jedan milijun KM (963 000 KM), a sve kako bi u Vitezu bilo osigurano kvalitetno snabdijevanje vodom, jer, svjedoci smo brojnih redukcija i problema s azbestno- betonskim cijevima. Te cijevi u vremenu pred nama moramo u potpunosti izmijeniti kako bi sačuvali zdravlje Vitežanki i Vitežana te smanjili gubitke koji sada iznose više od 80%.

U Vitezu (MZ Centar) u ovom je mandatu, u sedam faza, realiziran projekt rekonstrukcije primarne vodovodne mreže vrijedan 461 350 KM. Rekonstrukcijom ove dionice djelomično je  riješen problem gubitaka u vodovodnoj mreži. Stari cjevovod zamijenjen je novim, odgovarajućim koji ima certifikate o funkcionalnoj i zdravstvenoj ispravnosti, odnosno koji zadovoljava norme o ispravnosti i korištenju.

Također, završeni su i pušteni u rad sustavi i rezervoari za vodu u nekoliko mjesnih zajednica van grada.

ULAGANJA U KULTURU, SPORT, STIPENDIJE, DEMOGRAFIJU

Općina Vitez je po prvi puta u svojoj novijoj povijesti u ovom mandatu uvela skroman dar za svako novorođenče u iznosu od 100 KM za svako rođeno dijete. Iako je iznos nedovoljan ovim potezom simbolično smo pokazali da i kroz ovaj način želimo čestitati našim sugrađanima na novorođenčetu.

Redovito smo podržavali rad naših kulturnih društava kroz redovite dotacije iz proračuna ili kroz potporu institucijama kulture ili nevladinog sektora za što je izdvojeno više od 200 000 KM u protekle četiri godine.

Još više novca i drugih resursa izdvojeno je kao potpora radu sportskih kolektiva te održavanju sportskih objekata, Gradske sportske dvorane, Gradskog nogometnog stadiona i sportskih terena u mjesnim zajednicama.

Za stipendije smo izdvojili u četiri godine 480 000 KM, a kriterije smo dodatno poboljšali kako bi uz socijalni kriterij prepoznati izvrsne studente i studente deficitarnih zanimanja.

JAVNA PODUZEĆA I USTANOVE

Podupiremo rad svih poduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina, a sve kako bi ista poslovala uredno sa zadovoljnim korisnicima njihovih usluga.

Tako smo radili na obnovi opreme JKP Vitkom te uvođenju reda u JSP Vitez stan koje je danas stabilno poduzeća s kapacitetom odgovoriti stanarima kvalitetnom uslugu. U vremenu pred nama cilj nam je dodatno osnažiti i planski ulagati u JKP Vitkom i JSP Vitez stan, kao i u PD Vlašić.

U vremenu pandemije koronavirusa posebno je istaknuta uloga JU Dom zdravlja čiju smo zgradu rekonstruirali, a opremu uz potporu ministarstava s viših razina modernizirali. Za Radio Vitez smo izdvojili novac kako bi nabavili kvaliteta odašiljač, dok redovito ulažemo u JU Gradska knjižnica i JU Socijalni rad.

BRANITELJSKE UDRUGE, VATROGASNA DRUŠTVA, CRVENI KRIŽ

Dobra praksa potpore radu braniteljskih udruga je nastavljena te se iz općinskog proračuna u posljednje četiri godine izdvojilo više od 100 000 KM, a u partnerstvu s višim razinama vlasti pomogli smo izgradnju i rekonstrukciju spomen obilježja, prije svega Središnjeg županijskog spomen obilježja u Križančevu Selu.

Svake godine izdvajali smo sredstva za rad Crvenog križa općine Vitez, a vatrogasnim društvima pomagali smo u nabavci opreme i vozila, a rekonstruirane su i zgrade u kojima društva rade i djeluju.

POTPORA NARODA I VIŠIH RAZINA

U velikoj mjeri projekta imali smo potporu našega naroda i viših razina vlasti. Osnaženi vašim povjerenjem, puni entuzijazma odlučno ćemo nastaviti borbu kako bi se u Vitezu živjelo bolje i kako bi naši ljudi imali kvalitetnije uvjete za vlastitu svakodnevicu.